Skip to content

Časopis “Historijski pogledi” // Journal “Historical Views”

UDK/UDC: 94

ISSN 2637-1502 (Print)

ISSN 2712-0651 (Online)

DOI: 10.52259/historijskipogledi

Historijski pogledi, čiji je izdavač Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla je pokrenut s ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke u Bosni i Hercegovini, osobito u proučavanju i istraživanju pitanja koja su vezana za modernu i savremenu historiju, kao  i stvaranju novog prostora za objavljivanje rezultata istraživanja iz oblasti historiografije, kako afirmiranim historičarima tako i mladim istraživačima, polaznicima postdiplomskih i doktorskih studija, profesorima historije, ali i drugim stručnjacima srodnih nauka koji mogu ponuditi radove u skladu sa naučnim i stručnim standardima časopisa. Historijski pogledi pokrenuti su temeljem svijesti da historijskoj nauci treba osigurati povoljniji status u naučnom životu Bosne i Hercegovine te u bosanskohercegovačkom društvu uopće, uključujući potrebu afirmacije historijskih uvida kao važne pretpostavke humanizacije društvenih odnosa u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše jugoslavenske države.

Glavni kriterij za objavljivanje radova u Historijskim pogledima jeste njihova naučna i stručna utemeljenost i kvalitet. Redakcija će rado objavljivati članke iz različitih historijskih područja, od političke, kulturne, privredne, vojne do intelektualne historije, od lokalnih tema do pitanja nacionalnog, regionalnog i šireg značaja. Struktura časopisa obuhvata članke, prikaze, izvještaje i aktivnosti Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Časopis Historijski pogledi izlazi jednom godišnje. Pratit će i objavljivati radove koji budu izlagani na naučnim konferencijama u okviru Naučne manifestacije “Historijski pogledi”.

Svi istraživački članci dostavljeni Redakciji prolaze kroz strog proces naučne provjere zasnovan na inicijalnom pregledu u redakciji i dve anonimne spoljne recenzije. Radovi se objavljuju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku (latinicom) i engleskom jeziku.

Časopis se nalazi u režimu otvorenog pristupa (Open Access Journal). Časopis je u cijelosti dostupan bez ograničenja, te dozvoljava autorima da objave završnu verzjiu rada u PDF formatu u repozitorij ustanove odnosno nekomercijalnu bazu.

Radovi se šalju na adresu: cimoshis@gmail.com.

Autori se moraju pridržavati tehničkih uputstava za priređivanje teksta, Čikaškog stila citiranja i etičkih principa objavljivanja radova. U suprotnom, radovi će biti odbijeni ili naknadno povučeni. Vrijeme koje je potrebno da prođe od postupka podnošenja rada do konačne objave u časopisu je četiri do pet mjeseci.

Treća lica mogu da koriste članak iz časopisa na način koji nije utvrđen Uređivačkom politikom i odredbama Creative Commons licence samo ako za to dobiju pisanu saglasnost izdavača časopisa (zahtjeve slati na elektronsku adresu redakcije, odnosno cimoshis@gmail.com).

Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa web stranice časopisa i koristiti u skladu sa

Creative Commons – Attribution – NonCommercial-NoDerivs 4.0 International licencom (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Časopis Historijski pogledi ne naplaćuje Submission Charge ni Article Processing Charge, odnosno, postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.