Skip to content

Redakcija // Editorial Board

Glavni i odgovorni urednik (Editor in chief)

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli// Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail:sead.selimovic20@gmail.com

Urednik (Editor)

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli// Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail: sabota­_tuzla@hotmail.com

Sekretar Redakcije (Secretary of Editorial Board)

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla// Center for Research of Modern and Contemporary history Tuzla. E-mail:cimoshis@gmail.com

Članovi redakcije (Editorial board)

 Prof. dr.  Izet ŠABOTIĆ, Filozofski fakultet u Tuzli // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail: sabota_tuzla@hotmail.com

Prof. dr. Husnija KAMBEROVIĆ, Filozofski fakultet u Sarajevo // Faculty of Philosophy, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). E-mail: husnija.kamberovic@ff.unsa.ba

Prof. dr. Senaid HADŽIĆ,  Filozofski fakultet u Tuzli  // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail: senaid.had@hotmail.com

Akademik prof. dr. Šerbo RASTODER, Univerzitet Crne Gore, Redovni član Akademija CANU, BANU i DANU // University of Montenegro, Full member of the Academy CANU, BANU and DANU (Montenegro). E-mail: serbor@t-com.me

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ, naučni savjetnik, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu // Institute of History, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). E-mail: s.bandzovic@hotmail.com

Prof. dr. Denis BEĆIROVIĆ, Filozofski fakultet u Tuzli // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail: becirovicdmde@gmail.com

Dr. sc. Zećir RAMČILOVIĆ, docent, Institut za nacionalnu historiju Skoplje // Institute for National History Skopje (Northern Macedonia). E-mail: zecir.ramcilovic@gmail.com

Prof. dr.  Redžep ŠKRIJELJ, Univerzitet Novi Pazar // State University of Novi Pazar (Serbia). E-mail: rekasancak@gmail.com

Dr. sc. Mariyana STAMOVA, docent, Balkanološki institut, Bugarska akademija nauke // Balkan Institute, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria). E-mail: marianastamova@yahoo.com

Dr. sc. Filip ŠKILJAN, docent, Institut za migracije i narodnosti Zagreb // Institute for Migration and Nationalities Zagreb (Croatia). E-mail: filipskiljan@yahoo.co.uk

Prof. dr.  Sead SELIMOVIĆ, Filozofski fakultet u Tuzli // Faculty of Philosophy, University of Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail: sead.selimovic20@gmail.com

Dr. sc. Sibel AKOVA, docent, Yalova Üniversitesi, Istanbul (Turkey). E-mail: sibel.akova@yalova.edu.tr

Prof. dr. Adnan VELAGIĆ, Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar // Faculty of Humanities, University “Džemal Bijedić” in Mostar (Bosnia and Herzegovina). E-mail: adnan.velagic@unmo.ba

Dr. sc. Šefko SULEJMANOVIĆ, Institut za društvena i religijska istraživanja // Institute for Social and Religious Research Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail: shevkos@yahoo.com

Mr. sc.  Omer ZULIĆ, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla // Center for the Study of Modern and Contemporary History Tuzla (Bosnia and Herzegovina). E-mail: omer.arhiv@gmail.com