Skip to content

Historijski pogledi br. 1 // Historical Views no. 1

HISTORIJSKI POGLEDI //
HISTORICAL VIEWS
God. I/Vol. I, Br. 1/No. 1, Tuzla 2018.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.
https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1

Predgovor/Foreword                                                                                            1-7

ČLANCI/ARTICLES

Adnan VELAGIĆ, U HUMSKOJ ZEMLJI/IN THE LAND OF HUM

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.11                             11-24

Uroš DAKIĆ, MEHMED-PAŠA SOKOLOVIĆ I PRAVOSLAVNI ORGANAK NJEGOVE PORODICE U PEĆKOJ PATRIJARŠIJI/ MEHMED-PAŠA SOKOLOVIĆ AND ORTHODOX PART OF HIS FAMILY IN THE SERBIAN PATRIARCHATE OF PEĆ

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.25                             25-35

Safet BANDŽOVIĆ, IZMEĐU DEOSMANIZACIJE I BALKANIZACIJE: MUHADŽIRSKE DIONICE BOŠNJAČKE HISTORIJE/ BETWEEN DEOSMANIZATION AND BALKANIZATION: REFUGEE’S STEPS OF BOSNIAK HISTORY 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.36                             36-74

Izet ŠABOTIĆ, UREĐENJE GRANIČNIH PRIJELAZNIH MJESTA I SAOBRAĆAJA NA BOSANSKOHERCEGOVAČKOJ I CRNOGORSKOJ GRANICI 1912. GODINE/ DEVELOPMENT OF BORDER CROSSINGS AND TRAFFIC IN BOSNIA-HERZEGOVINA AND MONTENEGRIN BORDER 1912               

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.75                             75-85

Redžep ŠKRIJELJ, ĐURUMLIJE IZ SANDŽAKA NA GALICIJI (1916-1917)/ VOLUNTEERS FROM SANJAK IN GALICIA (1916/1917)              

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.86                           86-119

Naka NIKŠIĆ, JUSUF MEHONJIĆ U PJEVANJU SANDŽAČKIH BOŠNJAKA/ JUSUF MEHONJIĆ IN SONGS OF SANJAK BOSNIAKS 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.120                       120-129

Sead SELIMOVIĆ, PRILIKE U ŠKOLSTVU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME PRIVREMENOG DRŽAVNOG UREĐENJA U KRALJEVSTVU SRBA, HRVATA I SLOVENACA/ OPPORTUNITIES IN THE SCHOOL OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FOR THE TIME OF THE TEMPORARY STATE ORGANIZATION IN THE KINGDOM OF SRBA, CROATIA AND SLOVENIA

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.130                       130-157

Zećir RAMČILOVIĆ, ALIJA AVDOVIĆ – BORAC ZA SLOBODU I RAVNOPRAVNOST/ ALIJA AVDOVIC – A FIGHTER FOR FREEDOM AND EQUALITY

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.158                       158-169

Senaid HADŽIĆ, ETATIZAM NA PRIMJERU OBEZBIJEĐENOG SNABDIJEVANJA STANOVNIŠTVA U USLOVIMA POSLIJERATNE OBNOVE I PRVOG PETOGODIŠNJEG PLANA/ ETATISM ON THE EXAMPLE OF SECURED SUPPLY OF POPULATION IN CONDITIONS OF POST-WAR RECONSTRUCTION AND THE FIRST FIVE-YEAR PLAN  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.170                       170-186

Sead OMERBEGOVIĆ, Nihad KULENOVIĆ, OD UČITELJSKE ŠKOLE DO FILOZOFSKOG FAKULTETA U TUZLI: PRILOG PROUČAVANJU TRANSFORMACIJE VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA/ FROM THE TEACHER’S SCHOOL TO THE FACULTY OF PHILOSOPHY IN TUZLA: CONTRIBUTION TO THE STUDY ON THE TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.187                       187-197

Jasmin JAJČEVIĆ, OSNIVANJE BIBLIOTEKA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA, S AKCENTOM NA OSNIVANJE I RAD NARODNE BIBLIOTEKE U TUZLI U PERIODU 1945 – 1953. GODINE/ ESTABLISHMENT OF LIBRARIES IN THE NORTH-EAST BOSNIA AFTER THE SECOND WORLD WAR, WITH FOCUS ON THE WORK OF NATIONAL LIBRARY IN TUZLA BETWEEN 1945 AND 1953.     

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.198                       198-217

Semir HADŽIMUSIĆ, ŠKOLSTVO U LUKAVCU U PERIODU 1945-1953. GODINE/ EDUCATION IN LUKAVAC IN THE PERIOD 1945-1953.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.218                       218-241

Kadrija HODŽIĆ, POLITIČKA STRADANJA PROFESORA SALIHA BUREKA 70-tih GODINA PROŠLOG STOLJEĆA/ POLITICAL CONDEMNATIONS OF PROFESSOR SALIH BUREK DURING 1970s 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.242                       242-259

Omer ZULIĆ, DISOLUCIJA SFRJ I OBNOVA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE NA STRANICAMA LISTA „OSLOBOĐENJE“/DISSOLUTION OF YUGOSLAVIA AND THE RENEWAL OF BOSNIA AND HERZEGOVINA’S INDEPENDENCE ON THE PAGES OF „OSLOBOĐENJE“  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.260                       260-284

Sead OMERBEGOVIĆ, Izet HADŽIĆ, POLITIČKE PRILIKE NA PODRUČJU TUZLANSKE REGIJE PRED AGRESIJU NA REPUBLIKU BOSNU I HERCEGOVINU/ POLITICAL OPPORTUNITIES IN THE TUZLA REGION BEFORE AGRESIA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 1992-1995.   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.285                       285-300

Alija SULJIĆ, Amir HALILOVIĆ, Nusret HODŽIĆ, STRADANJE BOŠNJAKA U PROTEKLOM RATU NA PODRUČJU SUĆESKE U OPĆINI SREBRENICA/ THE SUFFERING OF BOSNIAKS IN THE RECENT WAR IN THE AREA OF SUĆESKA IN THE MUNICIPALITY OF SREBRENICA  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.301                       301-325

PRIKAZI/REVIEWS

Jasmin JAJČEVIĆ, Smail Čekić, Vahid Karavelić, Nedžad Ajnadžić, Selmo Cikotić, Šefko Hodžić, Muhamed Smajić, Mesud Šadinlija, PRVI KORPUS ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE, Sarajevo 2017, 494 str. 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.329                       329-332

Semir HADŽIMUSIĆ, Jasmin JAJČEVIĆ, Sead Selimović, Izet Šabotić, DRUGI KORPUS ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE 1992-1995. GODINE, Tuzla 2017, 574. str. 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.333                       333-338

IZVJEŠTAJI/CONFERENCE REPORTS

Jasmin JAJČEVIĆ, Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije “ZNAMENITE LIČNOSTI U HISTORIJI BOSNE I HERCEGOVINE”, Tuzla, 16. – 17. novembar 2017. godine   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.341                       341-345

Amir KRPIĆ, Izvještaj sa tribine „REFERENDUM ZA NEZAVISNOST REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE – 26 godina poslije“, Tuzla, 28. februar 2018. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.346                       346-348

Adnan TINJIĆ, Izvještaj sa okruglog stola “HISTORIJSKI ZNAČAJ PRIJEMA REPUBLIKE BOSNE I I HERCEGOVINE U ČLANSTVO ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA – 26 godina poslije”, Tuzla, 22. maj 2018. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.349                       349-351

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA/CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

Jasmin JAJČEVIĆ, AKTIVNOSTI CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA/ ACTIVITIES OF CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2018.1.1.355                       355-357

POPIS PUBLIKACIJA/LIST OF PUBLICATIONS

UPUTE SARADNICIMA/AUTORS INSTRUCTIONS