Skip to content

Historijski pogledi br. 4 // Historical Views no. 4

HISTORIJSKI POGLEDI/HISTORICAL VIEWS
God. III/Vol. III, Br. 4/No. 4, Tuzla 2020.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa// Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4

PREDGOVOR // FOREWORD                                                                                  1-7

I ČLANCI // ARTICLES

Mr. sc. Sait Š. ŠABOTIĆ, Uticaj Omer Lutfi pašinih reformi iz 1851. godine na kadiluk Bihor // The influence of the Omer Luffi pasha’s reforms from 1851. on kadiluk Bihor

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.11                             11-27

Mr. Sead BANDŽOVIĆ, Položaj i nadležnosti kadije u osmanskom pravnom sistemu // The position and competencies of Qadis in Ottoman legal system

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.28                             28-46

Mr. sc. Omer ZULIĆ, Srpska nacionalna ideologija i projekti u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na šire područje Tuzle u austrougarskom periodu (1878-1918) // Serbian national ideology and projects in the field of culture in Bosnia and Herzegovina, with reference to the wider area of Tuzla in the Austro-Hungarian period (1878-1918) 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.47                             47-65

Dr. sc. Amir AHMETOVIĆ, Izbori u Bosni i Hercegovini za Konstituantu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i pretvaranje društvenih rascjepa u političke podjele // Elections in Bosnia and Herzegovina for the Constitution assembly of the Kingdoms of Serb, Croats and Slovenes and the transformation of social splits into political divisions

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.66                             66-90

Mr. sc. Mirza ČEHAJIĆ, Srpska i hrvatska velikodržavna politika i odnos prema Bosni i Hercegovini na primjeru udžbenika historije // Serbian and Croatian great state policy and attitude towards Bosnia and Herzegovina on the example of History textbooks     

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.91                           91-107

Mr. sc. Osman SUŠIĆ, Bosna i Hercegovina u koncepcijama Srpskog kulturnog kluba // Bosnia and Herzegovina in Serbian cultural club concepts    

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.108                       108-132

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ, Politika i historijski revizionizam: Tokovi relativizacije kolaboracionizma i normalizacije “Ravnogorskog antifašizma” // Politics and historical revisionism: Flows of relativizaton of collaborationism and normalization of „Ravna Gora antifascism“  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.133                       133-177

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ, Političke i društveno-ekonomske promjene u Bijeljini od 1945. do 1953. godine // Political and socio-economic changes in Bijeljina from 1945. to 1953.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.178                       178-204

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Doprinos Radničkog kulturno-umjetničkog društva „Mitar Trifunović-Učo“ kulturnom životu Tuzle i njene okoline (1945-1953) // Contribution of the Workers’ Cultural and Art society „Mitar Trifunović-Učo“ to cultural life of Tuzla and its surroundings (1945-1953) 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.205                       205-227

Doc. dr. Mirza DŽANANOVIĆ, Uloga fabrike “Bratstvo” u razvoju Novog Travnika // The role of the factory “Bratstvo” (Brotherhood) in the development of Novi Travnik   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.228                       228-239

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ, Udruženi zločinački poduhvat – Bosna i Hercegovina u hrvatskom velikodržavnom projektu // Joint criminal enterprise – Bosnia and Herzegovina in Croatia’s great project           

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.240                      240-266

Doc. dr. Ermin KUKA, Hamza MEMIŠEVIĆ, Višegradski zločinački krvavi pirovi – jučer, danas, sutra // Visegrads criminal, bloody revels – yesterday, today, tomorrow

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.267                      267-286

Dr. sc. Mesud ŠADINLIJA, Učešće Vojske Jugoslavije u napadima na Sarajevo u decembru 1993. i januaru 1994. godine-operacija “Pancir-2” // The participation of the Yugoslav Army in the attacks on Sarajevo in december 1993 and january 1994 – Operation “Pancir-2”

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.287                       287-303

II PRIKAZI // REVIEWS

Dr. sc. Ramiza SMAJIĆ, „Bilo bi bolje da nismo uopće došli i da nismo ništa učinili“. Guillaume Ancel, Vent Glacial sur Sarajevo (Memoires de Guerre), Les Belles Lettres, Paris 2017, 224 str.                                      

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.307                       307-309

Dr. sc. Nada TOMOVIĆ, Šerbo Rastoder, Novak Adžić, Moderna istorija Crne Gore 1988-2017. Od prevrata do NATO pakta, Knj. I-III, Daily Press-Vijesti, Podgorica 2020, 1776 str.                             

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.310                      310-313

Mr. Edin HALILOVIĆ, 75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: Povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću, Zbornik radova, Posebna izdanja, knjiga CLXXIX, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 11/1, Odjeljenje humanističkih nauka, knjiga 46/1, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2019, 574 str.                    

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.314                      314-316

Mr. Nerman KOVAČEVIĆ, Edin Radušić, Dvije Bosne: Britanske putopisne i konzularne slike Bosne i Hercegovine, njenog stanovništva i međusobnih odnosa, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2019, 259 str.        

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.317                       317-319

Damir BOŠNJAKOVIĆ, Historijski pogledi//Historical Views, god. II, br. 2, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2019, 485 str.         

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.320                      320-328

Mr. sc. Sait Š. ŠABOTIĆ, Staro ruho – Novi sadržaji. Glasnik Bihora, br. 5, JU Centar za kulturu Petnjica, Petnjica 2020, 380 str. 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.329                      329-332

III IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Izvještaj sa Naučne manifestacije „Historijski pogledi 2“, Tuzla, 8. i 9. novembar 2019. godine 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.335                       335-339

IV AKTIVNOSTI CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA // ACTIVITIES OF CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

Aktivnosti Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla u 2019. godini // Activities of Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla in 2019.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4.343                      343-356

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS