Skip to content

Historijski pogledi br. 2 // Historical Views no. 2

HISTORIJSKI POGLEDI/
HISTORICAL VIEWS
God. II/Vol. II, Br. 2/No. 2, Tuzla 2019.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa.

Predgovor/Foreword                  1-4

ČLANCI/ARTICLES

Adib ĐOZIĆ, HADŽI HUSEJN EFF. ĐOZIĆ RUHI KADIJA IZ SREBRENICE I NIKŠIČKI NAIB/ HAJI HUSEIN EFF. ĐOZIĆ RUHI JUDGE FROM SREBRENICA AND NIKŠIĆ VICEROY                                               7-32

Safet BANDŽOVIĆ, NEDOVRŠENA PROŠLOST U VRTLOZIMA BALKANIZACIJE: REFLEKSIJE „ISTOČNOG PITANJA“ U HISTORIJSKOJ PERSPEKTIVI/ INCOMPLETE PAST IN THE WHIRLWIND OF BALKANIZATION: REFLECTIONS OF „EASTERN ISSUE“ IN THE HISTORICAL PERSPECTIVE                                                                  33-71

Zećir RAMČILOVIĆ, DEMOGRAFSKE PROMJENE NAKON BERLINSKOG KONGRESA (1878) U BOSNI I HERCEGOVINI/ DEMOGRAPHIC CHANGES AFTER BERLIN CONGRESS (1878) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA                          72-84

Ivan BALTA, BRIGA ZA NAROD U DIJASPORI DO LATENTNOG SUKOBA SA DOMICILNIM NARODOM – AKTUALIZACIJA PROŠLOSTI NA SADAŠNJOST U BOSNI I HERCEGOVINI/ CARE FOR PEOPLE IN DIASPORA UP TO A LATENT CONFLICT WITH THE DOMICILE NATION – UPDATING THE PAST TO THE PRESENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA                              85-119

Igor MIŠKOVIĆ, UTICAJ ČASOPISA PREGLED NA DRUŠTVENI I KULTURNI ŽIVOT BOSNE I HERCEGOVINE KROZ PISANJE O AGRARNOJ PROBLEMATICI 1910-1913./ THE IMPACT OF MAGAZINE PREGLED ON SOCIAL AND CULTURAL LIFE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, BY WRITING ON AGRARIAN ISSUES IN THE PERIOD 1910-1913.                                            120-132

Izet ŠABOTIĆ, AGRARNE PRILIKE U SEMBERIJI U PRVOM DESETLJEĆU 20. STOLJEĆA (na osnovu Memoranduma-molbe veleposjednika Osman-bega Pašića iz 1912. godine, upućenog zajedničkom ministru finansija Belinskom) / AGRARIAN SITUATION IN SEMBERIA IN THE FIRST DECADE OF 20th CENTURY (based on the Memorandum-request of landowner Osman-bey Pašić from 1912, sent to the Minister of Finance Bilinski)                                          133-152

Edin VELADŽIĆ, TRAGOM PISANE RIJEČI VJERSKE INTELIGENCIJE BOŠNJAKA U AUSTROUGARSKOM RAZDOBLJU I NJIHOVA PROSVJETITELJSKA ULOGA/ WRITTEN WORDS OF BOSNIAK RELIGIOUS INTELIGENTSIA IN AUSTRO-HUNGARIAN PERIOD AND ITS ENLIGHTENING ROLE                                      153-173

ADNAN VELAGIĆ, ATENTAT U SARAJEVU I NJEGOVE REFLEKSIJE NA PODRUČJU HERCEGOVINE/ ASSASSINATION IN SARAJEVO AND ITS REFLECTIONS IN THE AREA OF HERZEGOVINA                                            174-193

Omer ZULIĆ, ULAZAK BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINU SRBA, HRVATA I SLOVENACA PREMA PISANJU NARODNOG JEDINSTVA/ ENTRANCE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES ACCORDING TO NEWSPAPER „NARODNO JEDINSTVO“                                    194-212

Sead SELIMOVIĆ, U SLUŽBI IDEJE „NARODNOG I DRŽAVNOG JEDINSTVA“: ŠKOLSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1918. DO 1929. GODINE/ IN THE SERVICE OF THE IDEA OF “NATIONAL AND STATE UNITY”: SCHOOL IN BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM 1918 TO 1929.                                             213-229

Omer HAMZIĆ, JEDAN POGLED NA ŽIVOT I DJELO AKADEMIKA MUSTAFE KAMARIĆA Dugogodišnji profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, istaknuti funkcioner Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i osnivač Narodne biblioteke u Gračanici / A VIEW OF THE LIFE AND WORK OF THE ACADEMIC MUSTAFA KAMARIĆ A long-term professor at the Faculty of Law in Sarajevo, a prominent official of the Islamic Community of Bosnia and Herzegowina and the founder of the National Library in Gračanica                                                      230-241

Ramiza SMAJIĆ, BOSNA U OSMANISTIČKOM FOKUSU: PARALELE JUGOSLOVENSKOG I POSTJUGOSLOVENSKOG PERIODA/ BOSNIA IN FOCUS OF OTTOMAN STUDIES: PARALLELS OF THE YUGOSLAV AND POST-YUGOSLAV PERIOD                                                          242-249

Semir HADŽIMUSIĆ, OPISMENJAVANJE STANOVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA (1941-1945)/ LITERARCY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA’S POPULATION IN THE PERIOD OF PEOPLE’S LIBERATION WAR (1941-1945                                   250-277

Denis BEĆIROVIĆ,IBRAHIM EF. FEJIĆ – PRVI REISUL-ULEMA U TITOVOJ JUGOSLAVIJI/ IBRAHIM EFFENDI FEJIĆ – THE FIRST REIS-UL-ULEMA IN TITO`S YUGOSLAVIA                                278-299

Jasmin JAJČEVIĆ, “GODINA RASPLETA” – JUGOSLAVIJA 1968: studentske demonstracije i tuzlanske reakcije/“YEAR OF RESOLVE” – YUGOSLAVIA 1968: student demonstrations and Tuzla’s reactions                          300-321

Dženita SARAČ-RUJANAC, POLITIČKI ZEMLJOTRES U SR BOSNI I HERCEGOVINI NAKON OKTOBRA 1969. GODINE. ODNOS REPUBLIČKOG I SAVEZNOG RUKOVODSTVA POČETKOM 1970-tih GODINA/ THE POLITICAL EARTHQUAKE IN THE SR BOSNIA AND HERZEGOVINA AFTER OKTOBER 1969. THE RELATION OF THE REPUBLICAN AND FEDERAL LEADERSHIP IN THE EARLY 1970s.                  322-344

Filip ŠKILJAN, MIGRACIJE MUSLIMANA IZ ZAPADNE BOSNE NA PODRUČJE BANIJE I KORDUNA U SOCIJALISTIČKOM PERIODU I VJERSKO ORGANIZIRANJE VJERNIKA ISLAMSKE VJEROISPOVJESTI U SISKU I NA KORDUNU/ MUSLIMS MIGRATIONS FROM WESTERN BOSNA TO THE BANIJA AND KORDUN AREA IN THE SOCIALIST PERIOD AND THE RELIGIOUS ORGANIZATION OF MUSLIMS IN SISAK AND KORDUN                                                        345-363

Jasmin MEDIĆ, UTJECAJ RATA U HRVATSKOJ NA ZBIVANJA U BOSANSKOJ KRAJINI 1991. GODINE/ THE INFLUENCE OF WAR IN CROATIA TO EVENTS IN BOSANSKA KRAJINA DURING 1991.                                  364-374

Senija MILIŠIĆ, ETNIČKO ČIŠĆENJE BOŠNJAČKOG STANOVNIŠTVA 1992-1995. (metodi, pravci, statistički pokazatelji)/ ETHNIC CLEANSING OF BOSNIAK POPULATION 1992-1995. (methods, directions, statistical indicators)                  375-413

Sead OMERBEGOVIĆ, Izudin ŠARIĆ, GRANIČNI SPOROVI BOSNE I HERCEGOVINE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM/ BORDER DISPUTES BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE REPUBLIC OF CROATIA                                           414-429

PRIKAZI/REVIEWS

Sead SELIMOVIĆ, Senaid Hadžić, PRIMJERI SUŽIVLJENJA: BILJEŠKE O TUZLANSKOM KRAJU U 19. STOLJEĆU, Tuzla 2017, 467 str.                                                       433-436

Amir KRPIĆ, Izet Šabotić, ČIFČIJSKI ODNOSI I PROMJENA VLASNIŠTVA NAD ZEMLJOM U BOSNI I HERCEGOVINI (1878-1918), Tuzla 2019, 320 str.          437-440

Omer ZULIĆ, Damir Bošnjaković, TOJŠIĆI OD SREDNJEG VIJEKA DO 1958. GODINE, Knjiga Prva, Tuzla 2018, 189 str.                                  441-443

Jasmin JAJČEVIĆ, NA MARGINI POVIJESTI, Edicija Zbornici, knjiga 5, Sarajevo 2018, 181 str.                       444-447

Adnan TINJIĆ, Adnan Jahić, MUSLIMANSKO ŽENSKO PITANJE U BOSNI I HERCEGOVINI (1908-1950), Zagreb 2017, 552 str.                              448-453

Sead BANDŽOVIĆ, Fikret Karčić, PRAVNO-HISTORIJSKE STUDIJE, Sarajevo 2016, 192 str.                           454-461

IZVJEŠTAJI/CONFERENCE REPORTS

Jasmin JAJČEVIĆ, Izvještaj sa NAUČNE MANIFESTACIJE „HISTORIJSKI POGLEDI“, Tuzla, 8. i 9. novembar 2018. godine                                   465-470

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA/CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

Jasmin JAJČEVIĆ, AKTIVNOSTI CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA U 2018. GODINI/ ACTIVITIES OF CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA IN 2018.   473-480

POPIS PUBLIKACIJA/LIST OF PUBLICATIONS

UPUTE SARADNICIMA/AUTORS INSTRUCTIONS