Skip to content

Historijski pogledi br. 4 // Historical Views no. 4

HISTORIJSKI POGLEDI/HISTORICAL VIEWS
God. III/Vol. III, Br. 4/No. 4, Tuzla 2020.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.4

PREDGOVOR // FOREWORD                                                                                  1-7

I ČLANCI // ARTICLES

Mr. sc. Sait Š. ŠABOTIĆ, Uticaj Omer Lutfi pašinih reformi iz 1851. godine na kadiluk Bihor // The influence of the Omer Luffi pasha’s reforms from 1851. on kadiluk Bihor                                                                                                   11-27

Mr. Sead BANDŽOVIĆ, Položaj i nadležnosti kadije u osmanskom pravnom sistemu // The position and competencies of Qadis in Ottoman legal system                                                                                                                                28-46

Mr. sc. Omer ZULIĆ, Srpska nacionalna ideologija i projekti u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na šire područje Tuzle u austrougarskom periodu (1878-1918) // Serbian national ideology and projects in the field of culture in Bosnia and Herzegovina, with reference to the wider area of Tuzla in the Austro-Hungarian period (1878-1918)                                                      47-65

Dr. sc. Amir AHMETOVIĆ, Izbori u Bosni i Hercegovini za Konstituantu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i pretvaranje društvenih rascjepa u političke podjele // Elections in Bosnia and Herzegovina for the Constitution assembly of the Kingdoms of Serb, Croats and Slovenes and the transformation of social splits into political divisions                                 66–90

Mr. sc. Mirza ČEHAJIĆ, Srpska i hrvatska velikodržavna politika i odnos prema Bosni i Hercegovini na primjeru udžbenika historije // Serbian and Croatian great state policy and attitude towards Bosnia and Herzegovina on the example of History textbooks                                                                  91-107

Mr. sc. Osman SUŠIĆ, Bosna i Hercegovina u koncepcijama Srpskog kulturnog kluba // Bosnia and Herzegovina in Serbian cultural club concepts                                                                                                                            108-132

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ, Politika i historijski revizionizam: Tokovi relativizacije kolaboracionizma i normalizacije “Ravnogorskog antifašizma” // Politics and historical revisionism: Flows of relativizaton of collaborationism and normalization of „Ravna Gora antifascism“                                        133-177

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ, Političke i društveno-ekonomske promjene u Bijeljini od 1945. do 1953. godine // Political and socio-economic changes in Bijeljina from 1945. to 1953.                                                                        178-204

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Doprinos Radničkog kulturno-umjetničkog društva „Mitar Trifunović-Učo“ kulturnom životu Tuzle i njene okoline (1945-1953) // Contribution of the Workers’ Cultural and Art society „Mitar Trifunović-Učo“ to cultural life of Tuzla and its surroundings (1945-1953)                           205-227

Doc. dr. Mirza DŽANANOVIĆ, Uloga fabrike “Bratstvo” u razvoju Novog Travnika // The role of the factory “Bratstvo” (Brotherhood) in the development of Novi Travnik                                                                        228-239

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ, Udruženi zločinački poduhvat – Bosna i Hercegovina u hrvatskom velikodržavnom projektu // Joint criminal enterprise – Bosnia and Herzegovina in Croatia’s great project            240-266

Doc. dr. Ermin KUKA, Hamza MEMIŠEVIĆ, Višegradski zločinački krvavi pirovi – jučer, danas, sutra // Visegrads criminal, bloody revels – yesterday, today, tomorrow                                                                                                         267-286

Dr. sc. Mesud ŠADINLIJA, Učešće Vojske Jugoslavije u napadima na Sarajevo u decembru 1993. i januaru 1994. godine-operacija “Pancir-2” // The participation of the Yugoslav Army in the attacks on Sarajevo in december 1993 and january 1994 – Operation “Pancir-2”                                         287-303

II PRIKAZI // REVIEWS

Dr. sc. Ramiza SMAJIĆ, „Bilo bi bolje da nismo uopće došli i da nismo ništa učinili“. Guillaume Ancel, Vent Glacial sur Sarajevo (Memoires de Guerre), Les Belles Lettres, Paris 2017, 224 str.                                                              307-309

Dr. sc. Nada TOMOVIĆ, Šerbo Rastoder, Novak Adžić, Moderna istorija Crne Gore 1988-2017. Od prevrata do NATO pakta, Knj. I-III, Daily Press-Vijesti, Podgorica 2020, 1776 str.                                                                             310-313

Mr. Edin HALILOVIĆ, 75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: Povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću, Zbornik radova, Posebna izdanja, knjiga CLXXIX, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 11/1, Odjeljenje humanističkih nauka, knjiga 46/1, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2019, 574 str.                        314-316

Mr. Nerman KOVAČEVIĆ, Edin Radušić, Dvije Bosne: Britanske putopisne i konzularne slike Bosne i Hercegovine, njenog stanovništva i međusobnih odnosa, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2019, 259 str.                                                                                                                     317-319

Damir BOŠNJAKOVIĆ, Historijski pogledi//Historical Views, god. II, br. 2, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2019, 485 str.                                                                                                                     320-328

Mr. sc. Sait Š. ŠABOTIĆ, Staro ruho – Novi sadržaji. Glasnik Bihora, br. 5, JU Centar za kulturu Petnjica, Petnjica 2020, 380 str.                                   329-332

III IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Izvještaj sa Naučne manifestacije „Historijski pogledi 2“, Tuzla, 8. i 9. novembar 2019. godine                                             335-339        

IV AKTIVNOSTI CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA // ACTIVITIES OF CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

Aktivnosti Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla u 2019. godini // Activities of Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla in 2019.                                                                                    343-356

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS                                              357                                            

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS 359-364