Skip to content

Historijski pogledi br. 5 // Historical Views no. 5

HISTORIJSKI POGLEDI/HISTORICAL VIEWS
God. IV/Vol. IV, Br. 5/No. 5, Tuzla 2021.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5

 

PREDGOVOR // FOREWORD                                                                         1-4

I ČLANCI // ARTICLES

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ

Granice i spone: Mali Zvornik i Sakar u tokovima deosmanizacije Balkana XIX i XX stoljeća // Borders and bonds: Mali Zvornik and Sakar during the deosmanization of the Balkans of the XIX and XX century  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.7                         7-50

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ

Uvakufljenje imovine tuzlanske dobrotvorke Tahire-hanume Tuzlić // The Waqf formation by Tuzla’s beneficiary Tahira-hanuma Tuzlić property   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.51                     51-69

Dr. sc. Tomasz JACEK LIS

Emancipacija žena u Bosni i Hercegovini u vrijeme austrougarske uprave (1878-1918) // Emancipation of Women in Bosnia and Herzegovina during the austro-hungarian administration (1878-1918)  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.70                    70-86

Prof. dr. Denis BEĆIROVIĆ

Prilog istraživanju položaja i aktivnosti radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini od završetka Prvog svjetskog rata do početka Husinske bune // Contribution to Research of the position and activity of Labour movements in Bosnia and Herzegovina since the end of the First World War until the beginning of the Husin Rebellion   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.87                    87-101

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ

„Uz Tita i Partiju“. Djelatnost Antifašističkog fronta žena Bosne i Hercegovine i njihove reakcije na propagandu Informbiroa tokom 1948. i 1949. godine // “With Tito and the Party”. Activity of the women’s Anti-fascist front Bosnia and Herzegovina and their reactions on the Informbiro propanganda during 1948 and 1949

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.102                102-129

Doc. dr. Mariyana STAMOVA

Albanci u Jugoslaviji od kraja 60-ih do početka 80-ih XX stoljeća // The Albanians in Yugoslavia from the late  1960s to the early 1980s  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.130               130-145

Mr. Sead BANDŽOVIĆ

Transformacija države i prava u Iranu nakon Iranske revolucije 1979. godine // Transformation of the State and Law in Iran after the Iranian Revolutionin 1979   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.146                146-162

Dr. sc. Amir AHMETOVIĆ                     

Društveni i stranački rascjepi u Bosni i Hercegovini poslije izbora 1990. godine // Social and political divisions in Bosnia and Herzegovina after the 1990 elections

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.163                163-187

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ

Vlasenica od 1991. do 2013. godine: Promjene u etničkoj strukturi stanovništva pod utjecajem rata protiv Republike Bosne i Hercegovine // Vlasenica from 1991 to 2013: Changes in the ethnic structure of the population under the influence of the war against the Republic of Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.188               188-216

Dr. sc. Mesud ŠADINLIJA

Neki aspekti djelovanja vojske Jugoslavije u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu na području srednjeg Podrinja početkom 1993. godine // Some aspects of activity of the Army of Yugoslavia in the aggresion against Republic Bosnia and Herzegovina on the territory of Central Podrinje in the beginning of 1993 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.217                217-234

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ

Procesuiranje u predmetu Radovan Karadžić – ICTY IT-95-5/18 // Prosecution in the Radovan Karadzic case – ICTY IT-95-5/18 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.235               235-257

Prof. dr. Adib ĐOZIĆ

Identitet i samostid – Kako to izgleda kod Bošnjaka. Prilog razumijevanju nekih karakteristika nacionalne svijesti kod Bošnjaka // Identity and shame – How it seems from Bosniaks perspective. A contribution to the understanding of some characteristics of the national consciousness among Bosniaks 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.258               258-288

Lamija HATIBOVIĆ, MA, Amer MASLO, MA

Prilozi o prošlosti Bosne i Hercegovine u turskoj historiografskoj periodici (2010-2020) // Contributions about the past of Bosnia and Herzegovina in Turkish historiographic periodics (2010-2020)  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.289               289-304

II PRIKAZI // REVIEWS

Dino HAJDAR

Dženita Sarač-Rujanac, Branko Mikulić: Politička biografija 1965-1989, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2020, 557 str. 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.307               307-312

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ

Filip Škiljan, Sjećanja Bošnjaka na sudjelovanje u Domovinskom ratu u Hrvatskoj, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb 2020, 328 str. 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.313               313-317

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ

Asmir Crnkić, Mirza Ahmetbašić, Bosanska Krupa u vrijeme austrougarske uprave, JU Arhiv Unsko-sanskog kantona Bihać, Bihać 2020, 246 str. 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.318              318-323

Mr. sc. Sait S. ŠABOTIĆ

Novi izvor i podstrek za dalja proučavanja – Admir Adrović, Stanovništvo kadiluka Bihor i Trgovište u osmanskim popisima iz 1830/31. godine (muslimanski i romski mješoviti defter), Podgorica 2020, 361 str.   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.324              324-327

Omer MERZIĆ

Zajim Kruško, Mesnevihan i dobrotvor Hadži Mujaga Merhemić, Stolac, Centar za istraživanje i unaprijeđivanje duhovne i kulturne baštine u Bosni i Hercegovini,  Stolac 2019, 218 str.               

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.328              328-330

III IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ

Izvještaj sa Naučne manifestacije „Historijski pogledi 3“, Tuzla, 19. novembar 2020. godine 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.5.333                  333-338

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS        

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS