Skip to content

Historijski pogledi br. 6 // Historical Views no. 6

HISTORIJSKI POGLEDI/HISTORICAL VIEWS
God. IV/Vol. IV, Br. 6/No. 6, Tuzla 2021.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6

PREDGOVOR // FOREWORD                               1-4

 

I  ČLANCI // ARTICLES

Mr. Mirza AHMETBAŠIĆ

Školske prilike na području Bosanske Krupe i njene okoline u vrijeme austrougarske uprave // The State of school system in Bosanska Krupa and its surroundings during Austro-Hungarian administration

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.7                      7-22

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ

Rat i humanost u historijskoj perspektivi: Bošnjačka iskustva u Sandžaku 1941. // War and humanity in historical perspective: Bosniak experiences in Sandžak in 1941.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.23                  23-70

Prof. dr. Denis BEĆIROVIĆ

Državna politika razdvajanja svećenika Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini na „pozitivne“ i „reakcionarne“ (1945-1963) // State policy of division of Catholic Church priests in Bosnia and Herzegovina into „positive“ and „reactionary“ (1945-1963)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.71                  71-92

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ

Informbirovska kriza i Bosna i Hercegovina (1948-1956) u historijskim izvorima i historiografiji // Informbiro crisis and Bosnia and Herzegovina (1948-1956) in historical sources and historiography

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.93                 93-121

Prof. dr. Adnan VELAGIĆ

Bosna i Hercegovina u političkoj orbiti Karađorđeva i Tikveša // Bosnia and Herzegovina in political orbit of Karadjordjevo and Tikves

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.122             122-134

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ

Dejtonski mirovni sporazum – Okončanje velikodržavnih pretenzija? // The Dayton peace agreement – The end of greater state claims?

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.135             135-183

Dr. sc. Izet HADŽIĆ, Ahmed HADŽIĆ

Političke i vojne prilike u Tuzlansko-podrinjskom kantonu u godini Deytonskog mira // Political and military circumstances in Tuzla-Podrinje canton in the year of the Dayton peace

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.184             184-205

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ

Spriječiti povratak: Provođenje Aneksa VII Dejtonskog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (1995-2020) // Preventing return: Implementation of annex VII of the Dayton peace agreement in Bosnia and Herzegovina (1995-2020)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.206          206-232

Prof. dr. Omer HAMZIĆ

Bosna i Hercegovina u aktuelnim srpskim i hrvatskim političkim koncepcijama // Bosnia and Herzegovina in current Serbian and Croatian political conceptions

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.233           233-249

Prof. dr. Vedad GURDA, prof. dr. Dževad MAHMUTOVIĆ, Maja IVELJIĆ, MA

Postdejtonsko traganje za pravdom: Suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini pred nadležnim sudovima // The post-Dayton search for justice: War crimes trials in Bosnia and Herzegovina before competent courts 

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.250            250-282

Doc. dr. Emir TAHIROVIĆ, doc. dr. Ermin KUKA

Dejtonske kontroverze – Javno odlučivanje između parlamentarne demokratije i partitokratije // The Dayton controversies – public decision-making between parliamentary democracy and partitocracy

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.283            283-301

Mr. Hazim OKANOVIĆ

Značaj nevladinih organizacija u donošenju javnih politika u Bosni i Hercegovini u vremenu nakon Dejtonskog sporazuma // The importance of non-governmental organizations in public policy-making in Bosnia and Herzegovina in the time after the Dayton agreement

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.302            302-337

Mr. Sead BANDŽOVIĆ

Fenomen fragilnih država: Bosna i Hercegovina // The phenomenon of fragile states: Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.338            338-355

II     PRIKAZI // REVIEWS

Dr. sc. Semir HADŽIMUSIĆ

Sead Selimović, Za jedinstvo domovine i slavu dinastije. Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2021, 442 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.359             359-363

Mr. Ibrahim KABIL

Izet Šabotić, Tvrda kora i krvave brazde: Agrarna reforma i kolonizacija  u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2021, 369 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.364              364-370

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ

Senaid Hadžić, Veliki zaokret: Bosna i Hercegovina u vremenu tranzicije (od 1880-ih do 1950-ih), Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla 2021, 493 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.371              371-377

Mr. sc. Sait Š. ŠABOTIĆ

Pljevaljski sidžil – Istorijski izvor vrijedan posebne pažnje. Šerbo Rastoder (priredio), Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore – Pljevaljski sidžil, knj. 2, tom 1, CANU, Podgorica 2021, 833 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.378             378-381

Mr. Alen ZEČEVIĆ

Emir Demir, Stanovništvo Kaknja u osmanskom periodu, Udruženje Kreativni centar za edukaciju i obrazovanje „Spektrum“, Sarajevo 2021, 187 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.382            382-384

Emina MOSTIĆ

Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Arts, Archeology), posebno izdanje: Reflections on Life and Society in the Western Balkans. Studies in the History of Bosnia and Herzegovina, knjiga 7, broj 2, Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, Sarajevo 2020, 321 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.385           385-389

Omer MERZIĆ

Hikmet Karčić, Derviš M. Korkut: A Biography, El-Kalem i Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, Sarajevo 2020, 85 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.390              390-392

III   IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Emir ŠEČIĆ

Izvještaj sa Naučne konferencije Alimi Srebrenice i njihova uloga u duhovnom i društvenom životu Bošnjaka, Srebrenica, 6. juli 2021. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.395              395-400

IV AKTIVNOSTI CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA // ACTIVITIES OF CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

Aktivnosti Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla u 2020. godini // Activities of Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla in 2020.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2021.4.6.403             403-415

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS