Skip to content

Historijski pogledi br. 9 // Historical Views no. 9

HISTORIJSKI POGLEDI // HISTORICAL VIEWS

God. VI/Vol. VI, Br. 9/No. 9, Tuzla 2023.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9

PREDGOVOR // FOREWORD                                                                       9-13

I  ČLANCI // ARTICLES

Prof. dr. Alija SULJIĆ, Kadefa MUHIĆ, Salko NUKIĆ, Dahmo ALIĆ

Bošnjačke familije naselja Sulice u 19. stoljeću // Sulice Settlement Bosniak Families in 19th Century                             

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.17                   17-55

Mr. Sc. Zoltán BOLEK

Bosniaks in the 1921 Uprising in West Hungary // Bošnjaci u ustanku 1921. u zapadnoj Mađarskoj

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.56                     56-68

Petro M. CHERNEGA, Andriy P. CHERNEHA, Natalia V. BARANOVA, Ihor O. MOKHNATYUK, Nataliia O. OBLOVATSKA

The First Famine in Ukraine was organized by the Communist Regime of Russia in 1921-1923: To the 100th Anniversary of the Victims of the Tragedy // Prvu glad u Ukrajini organizovao je Komunistički režim Rusije 1921-1923: Na 100. godišnjicu žrtava tragedije

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.69                        69-92

Tatyana DIMITROVA, PhD, Slavi DIMITROV, PhD

Political Leadership and Preservation of National Priorities (on the example of General Primo de Rivera) // Političko liderstvo i očuvanje nacionalnih prioriteta (na primjeru Generala Primo de Rivera)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.93                       93-112

Dr. Safet BANDŽOVIĆ

Slovenci u Antifašističkoj borbi u Bosni i Hercegovini i izgradnji federativnih osnova Jugoslavije (1941-1945) // Slovenians in the Anti-Fascist Struggle in Bosnia and Herzegovina and Building the Federal Foundations of Yugoslavia (1941-1945)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.113                   113-162

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ

Promjena vlasništva vakufa na području Gornjeg Rahića u socijalističkom periodu (1945-1990) // Change of Ownership of the Waqf in the area of Gornji Rahic in the Socialist period (1945-1990)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.163                   163-183

Salim Kadri KERIMI

Iseljavanje Turaka iz Jugoslavije u Tursku: 70. godina od “Džentlmenskog sporazuma” // The Emigration of the Turks from Yugoslavia in Türkiye: 70th year of the “Gentlemen’s Agreement”

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.184                    184-204

Prof. Ass. Dr. Kosovar BASHA

The Education of Albanians in Yugoslavia after the Second World War until 1974. // Obrazovanje Albanaca u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata do 1974.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.205                     205-224

Labinot HAJDARI, PhD

From Propaganda to Public Diplomacy: Did Exchange Programs bring down The Cold War? // Od propagande do javne diplomatije: Jesu li programi razmjene srušili Hladni rat?

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.225                      225-241

Mr. Admir LISICA

Refleksije političkog organiziranja Bošnjaka Bosne i Hercegovine na Bošnjake Sandžaka i dijaspore 1990-1991. // Reflections of the Political Organization of the Bosniaks of Bosnia and Herzegovina on the Bosniaks of Sanjak and the Diaspora 1990-1991.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.242                      242-257

Dr. sc. Mesud ŠADINLIJA

Od Teritorijalne odbrane do Armije – Formiranje Oružanih snaga u svjetlu odluka Predsjedništva Republike  Bosne i Hercegovine // From the Territorial Defence Forces to the Army of the Republic – The formation of the Armed Forces in light of the Decisions of the Presidency of the Republic of Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.258                     258-270

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ

Socijalno-statusni položaj braniteljki Armije Republike Bosne i Hercegovine // Social-Status Position of Women Veterans Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.271                    271-290

Dr. sc. Sabina SUBAŠIĆ GALIJATOVIĆ

Procesuiranje ratnih zločina pred nacionalnim sudovima u regionu – Između međunarodnih obaveza i real politike // Processing War Crimes in front of National Courts in the Region – Between International Obligations and Real Politics

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.291                    291-311

Dr. sc. Zilha MASTALIĆ KOŠUTA

Snajpersko djelovanje u Sarajevu u periodu opsade 1992-1995. // Sniper Action in Sarajevo during the Siege Period 1992-1995.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.312                     312-342

Dr. Merisa KAROVIĆ-BABIĆ

Zločin na Tuzlanskoj kapiji: Historijske činjenice, reakcije i negiranje odgovornosti // Crime at the Gate of Tuzla: Historical Facts, Reactions and Disclaimer  Liability

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.343                     343-368

Prof. Ass. Samet DALIPI

Political and Security dimensions on Settling Kosovo-North Macedonian Border Demarcation // Političke i bezbjednosne dimenzije u rješavanju Kosovsko-Sjevernomakedonske demarkacije granice

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.369                      369-390

Dr. Sead BANDŽOVIĆ

Ropstvo u Antičkom Rimu// Slavery in Ancient Rome

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.391                     391-409

II     PRIKAZI // REVIEWS

Prof. dr. Adis ZILIĆ

Enes Dedić, Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402-1459), Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Historijske monografije, knj. 23, Sarajevo 2021, 481 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.413                     413-418

Prof. dr. Zećir RAMČILOVIĆ

Salim Kadri Kerimi, Sudbinata na organizacijata Judžel –  Sudskiot proces protiv Judželdžiite (Sudbina organizacije Judžel – Sudski proces protiv Judželdžija), Adeksam, Gostivar 2022, 370 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.419                     419-422

III      IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ

Izvještaj sa Naučnog projekta “HISTORIJSKI POGLEDI 2022”, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla, 18. i 19. novembar 2022. godine // Conference Report from Scientific project “HISTORICAL VIEWS 2022”, Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla, Tuzla, November 18 and 19, 2022.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.425                     425-431

Doc. dr. Mirsad ARNAUTALIĆ

Izvještaj sa Naučno-stručne konferencije “Islamska kultura i tradicija u Orašju od sredine 19. stoljeća do danas”, Medžlis islamske zajednice Orašje, Institut za društvena i religijska istraživanje Tuzla, Muftijstvo tuzlansko, Orašje, 7. 12. 2022. godine // Conference Report from the Scientific and Professional Conference “Islamic Culture and Tradition in Orasje from the Middle of the 19th Century to the Present”, Majlis of the Islamic Community of Orašje, Institute for Social and Religious Research Tuzla, Muftijstvo Tuzla, Orasje, 7/12/2022.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.9.432                     432-437

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS                        439-440

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS                 441-446