Skip to content

Historijski pogledi br. 8 // Historical Views no. 8

HISTORIJSKI POGLEDI // HISTORICAL VIEWS
God. V/Vol. V, Br. 8/No. 8, Tuzla 2022.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8

PREDGOVOR // FOREWORD                                                                    9-13

I  ČLANCI // ARTICLES

Dr. sc. Ramiza SMAJIĆ

Iseljavanje kršćana iz Bosanskog ejaleta (1683-1718) // Emigration of Christians from the Bosnian Eyalet (1683-1718)                              

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.17                17-43

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ

Raskršća i pribježišta: Bosanskohercegovački muhadžiri u Sandžaku (1878-1912) // Crossroads and Shelters: Muhajirs from Bosnia and Herzegovina in Sandžak (1878-1912)                                        

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.44               44-92

Burhan ČELEBIĆ, diplomirani arheolog

Umjetnost i tipologija ženskih nišana sjeverne i sjeveroistočne Crne Gore // Art and typology of Women’s sights of northern and northeastern Montenegro

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.93              93-111 

Dr. sc. Zsolt András UDVARVÖLGYI, dr. sc. Zoltán BOLEK

Episodes in the life of the Bosnian Muslim Community in Hungary (1920-1945) // Epizode u životu Bosanske muslimanske zajednice u Mađarskoj (1920-1945)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.112          112-133

Doc. dr. Zećir RAMČILOVIĆ

Revizionizam i (zlo)upotreba historije od strane Bugarske prema Sjevernoj Makedoniji i njenoj integraciji u Europsku uniju // Revisionism and (evil) the use of history by Bulgaria towards Northern Macedonia and its integration into the European Union

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.134            134-151

Doc. dr. Mariyana STAMOVA

Albanci na Balkanu tokom Drugog svetskog rata // The Albanians in the Balkans during World War II

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.152            152-164

Prof. dr. Aleksandar MANOJLOVSKI

Sjećanja sarajevskog jevreja Benjamina Samokovlije – Damjana o njegovom učešću u narodnooslobodilačkom i antifašističkom ratu u Jugoslaviji (1941-1945) // Memories of Sarajevo Jew Benjamin Samokovlija – Damjan about his participation in the National liberation and anti-fascist war in Yugoslavia (1941-1945)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.165           165-188

Mr. Hamza MEMIŠEVIĆ, doc. dr. Ermin KUKA

Jugoslavenski komunisti između mira i razdora // Yugoslav Communists between peace and dispute

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.189           189-207

Prof. dr. Adnan VELAGIĆ

Uloga Italije u junskom ustanku 1941. godine na području Hercegovine // The role of Italy in the june uprising of 1941 in the region of Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.208            208-238

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ

Genocid(i) u Drugom svjetskom ratu – Ka konvenciji o genocidu (ishodišta, definiranje, procesuiranja) // Genocide(s) in World War II Towards the Genocide Convention (origins, definition, processing)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.239            239-273

Doc. dr. Izet HADŽIĆ, Ahmed HADŽIĆ, BA

Zločini i stradanje stanovništva na širem području Tuzle u Drugom svjetskom ratu (1941-1945) // Crimes and Suffering of the population in the wider area of Tuzla in the Second World War (1941-1945)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.274              274-301

Marko MATOLIĆ, BA

Boravak 18. Hrvatske NOU brigade u Posavini u veljači i ožujku 1944. godine s posebnim osvrtom na njezino djelovanje na području današnjih općina Orašje i Domaljevac-Šamac // The stay of the 18th Croatian NOU brigade in Posavina in february and march 1944 with special reference to its activities in the area of the present municipalities of Orašje and Domaljevac-Šamac

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.302              302-316

Dr. sc. Nehrudin REBIHIĆ

Bošnjačka književnost u obzorima Vladimira Jurčića: Rekonstrukcija neobjavljene knjige Muslimani u hrvatskoj književnosti // Bosnian literature in Vladimir Jurčić’s horizons: Reconstruction of the unpublished book Muslims in croatian literature

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.317              317-349

Dr. sc. Hikmet KARČIĆ

Percepcija stvaranje ‘Muslimanske države’ u presretnutim telefonskim razgovorima između srpske političke elite 1991-1992. // Perception of the creation of a ‘Muslim state’ in intercepted telephone conversations between the serbian political elite 1991-1992.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.350             350-369

 Dr. sc. Jasmin HODŽIĆ

Stavovi srpskih političara o jeziku u Bosni i Hercegovini 1991–1995. // Attitudes of serbian politicians about the language in Bosnia and Herzegovina 1991-1995.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.370              370-387

Dr. Samuel ADU-GYAMFI, mr. Abass MOHAMMED, Jennifer AGO OBENG, Solomon OSEI-POKU, mr. Henry TETTEY YARTEY

COVID-19 in Africa: An Economic and Social Interpretation (2019-2022) // COVID-19 u Africi: Ekonomsko i socijalno tumačenje (2019-2022)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.388             388-415

Mr. sc. Esko MURATOVIĆ

O statusu vrednosnih sudova u filozofskoj istoriji filozofije H. Grasije // On the status of securities in the philosophical history of philosophy H. Grasija

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.416             416-439

 

II     PRIKAZI // REVIEWS

Dr. sc. Nada TOMOVIĆ

Ibrahim Halil Sedes, Osmanski vojni pohod na Crnu Goru 1876-1878, priredio: Šerbo Rastoder, IHDAS, Almanah, Novi Pazar, Podgorica 2022, 390 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.443              443-446

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ

Sead Selimović, UBIJENI I PROTJERANI: Promjene u etničkoj strukturi stanovništva Bosanskog podrinja od 1991. do 2013. godine pod uticajem rata protiv Bosne i Hecegovine, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2022, 446 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.447              447-451

 

III      IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ

Izvještaj sa okruglog stola Tuzlanska Kapija – ubijanje mladosti 1995. Nekažnjeni ratni zločin, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Tuzla, 23. maj 2022. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.455              455-460

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ

Izvještaj sa okruglog stola Heroine odbrane Bosne i Hercegovine, Kalesija,  20. septembar 2022. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.461              461-467

IV       AKTIVNOSTI CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA // ACTIVITIES OF CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

Aktivnosti Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla u 2021. godini // Activities of Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla in 2021.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.8.471              471-485

 

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS                              487-488                                                                           

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS                489-494