Skip to content

Historijski pogledi br. 7 // Historical Views no. 7

HISTORIJSKI POGLEDI // HISTORICAL VIEWS
God. V/Vol. V, Br. 7/No. 7, Tuzla 2022.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7


PREDGOVOR // FOREWORD                                                                         1-4

I  ČLANCI // ARTICLES

Prof. dr. Kerima FILAN

Prosvjetni život u Sarajevu Osmanskog doba: Dobrotvorno djelovanje građana u 18. i 19. stoljeću u korist mekteba // Educational life in Sarajevo of the Ottoman era: Charity work of the citizens in the 18th and 19th century for the benefits of maktabs

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.7                         7-38

Dr. sc. Ramiza SMAJIĆ

Gazi Husrev-beg u kontroverznim historiografskim perspektivama // Gazi Husrev-bey in controversial historiographical perspectives

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.39                     39-50  

Mr. sc. Sait Š. ŠABOTIĆ

Otpori stanovnika Bihorskog kadiluka Portinim reformama od donošenja Hatt-i Šerifa od Gülhane do reformi Omer Lutfi paše // Resistance of the residents of the Bihor kadiluk to reforms of the sublime Porte from the adoption of the Hatt-i Sheriff from Gülhana to the reform of Omer Lutfi paša

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.51                     51-80

Dr. sc. Nada TOMOVIĆ

Džamije u Gornjem i Srednjem Polimlju podignute u vrijeme osmanske vlasti // Mosques in the Upper and Midle Polimlje built during the ottoman rule

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.81                   81-110

Prof. dr. Admir MULAHUSIĆ, prof. dr. Jusuf TOPOLJAK, prof. dr. Nedim TUNO, doc. dr. Nehrudin REBIHIĆ

Analiza prikaza grobalja naselja Lupac i Preočica u Vitezu na katastarskim planovima starog i novog premjera // Analysis of the representation of the cemetery of the settlement of Lupac and Preočica in Vitez on the cadastral plans of the old and new surveys

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.111                111-156

Prof. dr. Senaid HADŽIĆ

Neke osobenosti ekonomsko-socijalnog „razvoja“ Bosne i Hercegovine u monarhističkoj Jugoslaviji // Some features of economic and social „development“ of Bosnia and Herzegovina in monarchist Yugoslavia

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.157               157-182

Mr. sc. Zoltán Robert BOLEK

Bosnians in subcarpathian fights, against czechoslovakian soldiers and in the “Ragged guards” // Bošnjaci u podkarpatskom borbama protiv čehoslovačkih vojnika i u “Otrcanim gardama”

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.183               183-192

Prof. dr. Denis BEĆIROVIĆ

Državna politika razdvajanja službenika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (1945-1963) // State policy of separation of officials of Islamic communities in Bosnia and Herzegovina (1945-1963)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.193               193-216

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ

Etnička struktura stanovništva Bosne i Hercegovine od 1948. do 1991. godine s posebnim akcentom na Bosansko Podrinje // Ethnic structure of the population of Bosnia and Herzegovina from 1948 to 1991 with special accent to the Bosnian Podrinje

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.217                217-253

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ

Uzurpacija imovine vakufa džamije Azizije u Brezovom polju i džamije u Omerbegovači u srezu Brčko, nakon Drugog svjetskog rata // Usurpation of the property of the waqf of the Azizija mosque in Brezovo polje and the mosque in Omerbegovača in the district of Brčko, after the Second world war

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.254                254-269

Dr. sc. Šefko SULEJMANOVIĆ

Obnova i izgradnja vjerskih objekata na području općine Kalesija u periodu od 1964. do 1966. godine // Renovation and construction of religious facilities on the territory of Kalesija municipality from 1964. to 1966.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.270                270-291

Salim Kadri KERIMI

Zašto je bugarska teza o makedonskom identitetu pogrešna? // Why is the Bulgarian thesis on Macedonian identity wrong?

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.292               292-302

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ

Raspad Jugoslavije i geopolitičke refleksije: Ruski pogledi na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) // The dissolution of Yugoslavia and geopolitical reflections: Russian views on Bosnia and Herzegovina (1992-1995)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.303               303-352

Dr. sc. Muamer DŽANANOVIĆ, doc. dr. Ermin KUKA

Genocid nad Bošnjacima i demografske promjene na području Višegrada 1991-2013. // Genocide against Bosniacs and demographic changes in the area of Višegrad in 1991-2013.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.353              353-378

Dr. sc. Amir KLIKO

Stradanje i odbrana kotorvaroških Bošnjaka i Hrvata 1992. godine // The Suffering and defense of Kotor Varoš Bosniaks and Croats in 1992.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.379               379-422

Dr. sc. Sabina VELADŽIĆ

(Bio)Političke strategije rasprave o „mješovitim brakovima“ u Ljiljanu 1994. godine // (Bio) Political strategies of the debate on „mixed marriages“ in Ljiljan in 1994.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.423              423-456

Dr. sc. Hikmet KARČIĆ

Elitocid: Sistematsko ubijanje imama u Srebrenici i okolini od 1992. do 1995. godine //  Elitocide: Systematic killing of imams in Srebrenica and surroundings 1992-1995.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.457                457-472

II     PRIKAZI // REVIEWS

Elvir SELIMOVIĆ

Matthias Fink, Srebrenica: Hronologija jednog genocida ili šta se desilo sa Mirnesom Osmanovićem, Dobra knjiga, Sarajevo 2020, 1119 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.475               475-481

Dr. sc. Vladan JOVANOVIĆ

Salim Kadri Kerimi, Iseluvanjeto na Turcite od Makedonija vo Turcija, po vtorata svetska vojna, (Iseljavanje Turaka iz Makedonije u Tursku, nakon Drugog svjetskog rata), Akademski pečat, Skopje 2021, 565 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.482               482-486

Dr. sc. Edin VELADŽIĆ

Safet Bandžović (urednik), Vrijeme i pamćenje: Muslimanske rezolucije 1941, Zbornik radova, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo 2021, 207 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.487               487-493

Mr. Sead BANDŽOVIĆ

Mirjana Kasapović, Bosna i Hercegovina 1990-2020: Rat, država i demokracija, Školska knjiga, Zagreb 2020, 536 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.494               494-499

III      IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ

Izvještaj sa Naučne manifestacije „Historijski pogledi 4“, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla, 19. i 20. novembar 2021. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2022.5.7.503                503-509

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS                               511-512

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS                 513-518