Skip to content

Historijski pogledi br. 3 // Historical Views no. 3

HISTORIJSKI POGLEDI/

HISTORICAL VIEWS

God. III/Vol. III, Br. 3/No. 3, Tuzla 2020.

Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa// Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3

Predgovor – Foreword                                                                                             1-4

ČLANCI/ARTICLES

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ, Ratovi i tokovi deosmanizacije Balkana (1912-1923) // Wars and ways of deosmanization of the Balkans (1912-1923)   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.7                                 7-47

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ, Propadanje i uzurpacija imovine Bakir-bega Tuzlića // Destruction and usurpation of Bakir-beg Tuzlic`s property

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.48                             48-71

Prof. dr. Alija SULJIĆ, Hasib HASANOVIĆ, Enez OSMANOVIĆ, Bošnjačke familije naselja Ljeskovik u drugoj polovini 19. stoljeća // Bosniac families of the settlemenets of Ljeskovik in the second half of the 19th century    

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.72                             72-97

Prof. dr. Adnan VELAGIĆ, Obrazovne prilike u Hercegovini za vrijeme Kraljevine SHS (1918-1929) // Educational situation in Herzegovina during the period of Kingdoms Serbs, Croats and Slovenes (1918-1929)                       

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.98                           98-121

Akademik prof. dr. Šerbo RASTODER, O pokušajima organizovanja i djelovanja političke emigracije Crne Gore u Carigradu nakon smrti kralja Nikole (1921) // Organization and activities of Montenegro`s political emigration of in Constantinople after death of king Nikola (1921)  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.122                       122-161

Mr. Sead BANDŽOVIĆ, “Turski paragraph” Vidoovdanskog ustava (1921): dometi i ograničenja // ”Turkish paragraph” of the Vidovdan constitution (1921): Scope and limitations            

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.162                       162-175

Prof. dr. Sead SELIMOVIĆ, Iskorištavanje i uništavanje privrede Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu // Exploitation and destruction of economy Bosnia and Herzegovina in the Second World War     

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.176                       176-194

Prof. dr. Denis BEĆIROVIĆ, Državna politika „diferencijacije“ sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini (1945-1963) // State policy of ”differentiation“ of priests of the Orthodox church in Bosnia nad Herzegovina (1945-1963)                       

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.195                       195-218

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Osnivanje i djelatnost domova kulture i narodnih univerziteti u sjeveroistočnoj Bosni u prvim godinama “Nove Jugoslavije” // Establishment and activity of culture centers and people`s universities in northeastern Bosnia in the first years of “New Yugoslavia”                        

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.219                       219-236

Mr. Semir HADŽIMUSIĆ, Osnivanje i početak djelovanja kulturnog društva Bošnjaka “Preporod” u Osijeku poslije Drugog svjetskog rata // Establishment and initial activities of the cultural society of Bosniaks “Preporod” (“Revival)” in Osijek after Second World War   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.237                       237-246

Dr. sc. Dženita SARAČ-RUJANAC, Jedan unutarpartijski spor početkom 1970-ih godina. Slučaj Pašage Mandžića i Tuzlanske grupe // An intraparty dispute at the beginning of the 1970s. The case of Pasaga Mandzic and Tuzla group   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.247                      247-267

Dr. sc. Mesud ŠADINLIJA, Determinacija neprijatelja u direktivama Glavnog štaba i Vrhovne komande Vojske Republike Srpske // Determining the indentity of the enemy in the directives of the Main headquarters and the High command of the Army of Republic of Srpska   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.268                      268-281

Dr. sc. Amir AHMETOVIĆ, Fenomen apstinencije u demokratskim izborima s osvrtom na Opće izbore u Bosni i Hercegovini // Phenomenon of abstinence in democratic elections with reference to the General elections in Bosnia and Herzegovina                      

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.282                       282-302

Doc. dr. Ajdin HUSEINSPAHIĆ, doc. dr. Esad ORUČ, Pojam i obilježja nasljeđivanja u Rimskom pravu // The concept and characteristics of inheritance in Roman law  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.303                       303-330

PRIKAZI/REVIEWS

Prof. dr. Nada TOMOVIĆ, Izet Šabotić, Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878-1918), Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla 2019, 320 str.          

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.333                      333-335

Amir KRPIĆ, Senaid Hadžić, Adnan Velagić, Balkanska Prskozorja: – od idejā do ujedinjenjā – Jugoistočna Evropa u „dugom“ 19. stoljeću (1790-1918), Mostar 2019, 490 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.336                       336-341

Omer MERZIĆ, Valerijan Žujo, Doktor Karel Bayer, Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2020, 178 str.  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.342                       342-345

Hadžija HADŽIABDIĆ, Izet Šabotić, Život, ljudi i događaji: Tuzla na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Centar za istraživanje moderne i savremene historije, Tuzla 2019, 383 str.  

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.346                       346-350

Mr. Ibrahim KABIL, Marko Attila Hoare, Bosanski Muslimani u Drugom svjetskom ratu, Vrijeme, Zenica 2019, 539 str.   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.351                       351-356

Adnan  HADŽIABDIĆ, Salih Jalimam, Kulin. Veliki ban Bosne, Udruženje za zaštitu intelektualnih i kulturnih vrijednosti „Zenica“, Zenica 2019, 249 str.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.357                       357-360

IZVJEŠTAJI/CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ, Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije „Migracije i njihov uticaj na društvena i privredna kretanja na širem području Brčkog od početka XVII do kraja XX stoljeća, Brčko, 13. i 14. septembar 2019.         

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.363                      363-369

Adnan TINJIĆ, Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije “Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“, Gradska vijećnica u Sarajevu, Sarajevo, 8. i 9. januar 2020.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2020.3.3.370                       370-375

ETIČKI PRINCIPI // ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT          377-392

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS