Skip to content

Historijski pogledi br. 10 // Historical Views no. 10

HISTORIJSKI POGLEDI // HISTORICAL VIEWS

God. VI/Vol. VI, Br. 10/No. 10, Tuzla 2023.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10

PREDGOVOR // FOREWORD                                                                       9-15

I  ČLANCI // ARTICLES

Dr. sc. Sedad BEŠLIJA, dr. sc. Hana YOUNIS, dr. sc. Dženita SARAČ-RUJANAC, Mehmed HODŽIĆ, MA
Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju // The role and significance of water in the development of Sarajevo over the course of history

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.19                  19-51

Dr. habil. Zsolt András UDVARVÖLGYI, PhD
A Journey with experiences of a lifetime. The adventures of Gyula Germanus in Bosnia and Herzegovina in 1902 // Putovanje sa životnim iskustivima. Avanture Đule Germana u Bosni i Hercegovini 1902. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.52                52-71

Mr. sc. Sait Š. ŠABOTIĆ
Utjecaj austro-ugarskih planova o izgradnji Sandžačke željeznice na Bihor i Novopazarski sandžak // The impact of Austro-Hungarian plans for the construction of the Sandjak Railway on Bihor and the Novi Pazar Sandjak

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.72              72-100

Prof. Ass. Dr. Orges DRANÇOLLI
Destruction of Old Bazaars in Kosova // Uništavanje starih čaršija na Kosovu   

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.101         101-120

Prof. dr. Admir MULAHUSIĆ, prof. dr. Jusuf TOPOLJAK, prof. dr. Nedim TUNO, Muamer ĐIDELIJA, Nedim KULO
Kartografski izvori prostornih podatka o starim gradovima Toričan i Vrbenac // Cartographic sources of spatial data on the old cities of Torican and Vrbenac

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.121         121-147

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ
Bosna i Hercegovina i konstituisanje Avnojske Jugoslavije (1943-1945) // Bosnia and Herzegovina and the establishment of the AVNOY Yugoslavia (1943-1945)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.148        148-187

Mr. Mirjana MANOJLOVIĆ
Razvoj visokog školstva u Bosni i Hercegovini: Istorijsko-statistička analiza // Development of higher education in Bosnia and Herzegovina: Historical and statistical analysis

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.188      188-208

Mr. Hamza MEMIŠEVIĆ
Sporazum Zulfikarpašić-Milošević 1991. godine // Zulfikarpašić-Milošević agreement in 1991.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.209      209-237

Prof. dr. Adnan VELAGIĆ
Iskreni dogovor ili zakulisne političke igre? Novi prilozi istraživanju razgovora Milošević-Tuđman u Karađorđevu i Tikvešu 1991. godine? // Honest agreement or behind-the-scenes political games? New contributions to the research of Milošević-Tuđman talks in Karađorđevo and Tikveš in 1991.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.238     238-259

Dr. sc. Merisa KAROVIĆ-BABIĆ
Sarajevo, 2. i 3. maj 1992. godine. Žrtve, interpretacije, manipulacije // Sarajevo, May 2nd and 3rd, 1992. Victims, interpretations, manipulations

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.260     260-282

Dr. sc. Meldijana ARNAUT HASELJIĆ
Ka NATO putu – Od formiranja i ustrojstva Armije Republike Bosne i Hercegovine do Oružanih snaga Bosne i Hercegovine // Towards the NATO Path – From the formation and structure of the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina to the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.283      283-312

Prof. dr. Zećir RAMČILOVIĆ
Republika Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina od uspostavljanja diplomatskih odnosa do danas (1993-2022) // Republic of North Macedonia and Bosnia and Herzegovina from establishment of diplomatic relations to today (1993-2022)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.313     313-340

Dr. sc. Nada TOMOVIĆ
Građanske i reformske snage u Crnoj Gori prema ratu protiv Bosne i Hercegovine // Civil and reform forces in Montenegro towards the war against Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.341     341-355

Prof. dr. Hamza KARČIĆ
American Realists and the War in Bosnia 1992-1995. // Američki realisti i rat u Bosni 1992-1995.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.356      356-370

Doc. dr. Ermin KUKA, mr. Almir GRABOVICA, mr. Alma HAJRIĆ ČAUŠEVIĆ
Logori za Bosance i Hercegovce na teritoriji Srbije 1992-1996. u funkciji destrukcije bosanskohercegovačkog društva i države // Camps for Bosnians and Herzegovians on the territory of Serbia 1992-1996. in the function of destruction of Bosnia and Herzegovina Society and State

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.371      371-396

Prof. dr. Vedad GURDA, Amar LUKAVAČKIĆ, MA
Pojedina obilježja učinitelja i žrtava ratnih silovanja procesuiranih pred Sudom Bosne i Hercegovine // Some characteristics of the perpetrators and victims of war rape prosecuted before the Court of Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.397      397-422

Doc. dr. Mariyana STAMOVA
Osnivanje nezavisne Republike Makedonije – Decenija meðunarodnog priznanja (1991–2001) // The foundation of the independent Republic of Macedonia – A decade of international recognition (1991–2001)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.423      423-436

Prof. Ass. Dr. Albina DRANÇOLLI RAMADANI, Prof. Ass. Dr. Kujtime BOSHTRAKAJ CAMAJ
Parallel University of Prishtina, 1991-1999: Functioning, challenges and peaceful resistance // Paralelni Univerzitet u Prištini, 1991-1999: Funkcionisanje, izazovi i mirni otpor

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.437    437-455

II  PRIKAZI // REVIEWS

Prof. dr. Izet ŠABOTIĆ
Diego Arria, USPORENI GENOCID U BOSNI, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo 2023, 326 str

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.459     459-470

Emil MUJKIĆ
Andrew I. Port, NEVER AGAIN: GERMANS AND GENOCIDE AFTER THE HOLOCAUST, The Belknap Press of Harvard University Press; USA, Cambridge, Massachusetts; England, London 2023, 403 str

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.471    471-477

Hatidža FETAHAGIĆ
Husref Tahirović, Dr. ISAK SAMOKOVLIJA – ŽIVOT U BIJELOM MANTILU, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2022, 198 str

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.478    478-481

III AKTIVNOSTI CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE MODERNE I SAVREMENE HISTORIJE TUZLA // ACTIVITIES OF CENTER FOR RESEARCH OF MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY TUZLA

Aktivnosti Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla u 2022. godini // Activities of Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla in 2022.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.485  485-503

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS                   505-506

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS     507-512