Skip to content

Historijski pogledi br. 11 // Historical Views no. 11

HISTORIJSKI POGLEDI // HISTORICAL VIEWS

God. VII/Vol. VII, Br. 11/No. 11, Tuzla 2024.
Kompletan broj u PDF formatu preuzmite klikom na sliku korice časopisa // Download the complete issue in PDF format by clicking on the cover image of the journal.

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11

PREDGOVOR // FOREWORD                                                                    9-15                                                                                                     

 I  ČLANCI // ARTICLES

Prof. dr. Alija SULJIĆ, mr. sc. Sadat BEGIĆ

Familije i porodice  Pribidola u općini Srebrenica tokom 19. stoljeća // Families and Households of the Pribidola in the Municipality of Srebrenica during the 19th Century

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.19              19-44

Dr. sc. Safet BANDŽOVIĆ

Uzroci rusko-osmanskog rata (1877-1878) // The Causes of the Russian-Ottoman War (1877-1878)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.45              45-83

Prof. dr. Emir MEHMEDOVIĆ, doc. dr. Rijad DELIĆ

Uspostavljanje i organizacija javne uprave u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine (1878-1918) // Establishment and Organization of Public Administration in Bosnia and Herzegovina during the Austrian-Hungarian rule (1878-1918)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.84             84-117 

M. Sc. Elena V. FROLOVA

Human Rights and Humanization of the Execution of Punishments in the History of Western Siberia // Ljudska prava i humanizacija izvršenja kazni u historiji Zapadnog Sibira

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.118          118-133

M. Sc. Donika AVDULLI

Albania during the Years 1939-1944. According to Polish Diplomatic Documents // Albanija tokom 1939-1944. prema poljskim diplomatskim dokumentima

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.134          134-162

Prof. dr. Omer HAMZIĆ

Sukobi i neprijateljstva između ustaša i Zelenog kadra u Posavini krajem Drugog svjetskog rata, sa posebnim osvrtom na Orašje // Conflicts and Hostilities between the Ustashe and the Green Cadre in Posavina at the end of the Second World War, with a special focus on Orašje

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.163           163-189

Prof. dr. Admir MULAOSMANOVIĆ

The State Plans and Republic Programs:A Contribution to the Examination of the Political Economy of Yugoslav Socialism during the Decentralization Period (1965-1983) // Državni planovi i republički programi: Prilog razmatranju političke ekonomije jugoslavenskog socijalizma u periodu decentralizacije (1965-1983)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.190           190-213

Dr. sc. Sabina VELADŽIĆ

Diskurzivne prakse srpske kulturne inteligencije i proizvodnja društveno-političke krize kroz i unutar Saveza književnika Jugoslavije tokom 1985. godine // Discursive Practices of Serbian Cultural Intelligentsia and Production of Socio-Political Crisis Through and within the Union of Writers of Yugoslavia during 1985

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.214           214-257

Prof. Ass. Dr. Ngadhnjim BROVINA, Prof. Ass. Dr. Bahri GASHI

The Years of Uncertainty and Insecurity: The Legal and Political Status of Kosovo between 1989-1991 // Period neizvjesnosti i nesigurnosti: Pravni i politički status Kosova u periodu od 1989. do 1991. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.258           258-274

Prof. Ass. Dr. Kujtime BOSHTRAKAJ CAMAJ

Anton Çetta and the impact of Blood Reconciliation in the Society of Kosovo, 1990 // Anton Çetta i uticaj pomirenja krvi na društvo Kosova, 1990. godine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.275           275-293

Doc. dr. Mujo BEGIĆ, dr. Jasmin MEDIĆ

Koncepti ujedinjenja i saradnje Autonomne regije Krajina i Srpske autonomne oblasti Krajina 1991. i 1992. godine // Concepts of Unification and Cooperation between the Autonomous Region of Krajina and the Serbian Autonomous District of Krajina in 1991 and 1992

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.294           294-317

Dr. sc. Biser BANCHEV

Bulgarian Foreign Policy and Recognition of Bosnia and Herzegovina // Bugarska vanjska politika i priznanje Bosne i Hercegovine

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.318          318-338

Dr. sc. Muamer DŽANANOVIĆ

Uloga Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu // The Role of the Supreme Defense Council of the Federal Republic of Yugoslavia in the Aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.339          339-357

Prof. dr. Hamza KARČIĆ

Senator Richard Lugar and the Bosnian War // Senator Richard Lugar i rat u Bosni i Hercegovini

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.358          358-373

Mr. Almir GRABOVICA

Žepa “sigurna zona” Ujedinjenih nacija // Žepa – The United Nations „Safe Zone

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.374         374-405

Samuel ADU-GYAMFI, Derrick SARPONG OWUSU, Lawrencia AKUNSAH TETTEH, Solomon NARH TETTEY, Abena ASIEDUWAA YEBOAH, Abena ACHIAA YEBOAH

Public Healthcare Administration in Ghana: A focus on the Korle-Bu Teaching Hospital (1923-2020) // Upravljanje javnim zdravstvom u Gani: Fokus na Korle-Bu učiteljsku bolnicu (1923-2020)

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.406         406-433

Dr. sc. Fahrija NIŠIĆ-LESKOVCI, Prof. Ass. Dr. Anita CUCOVIĆ, Prof. Ass. Dr. Vedat BAJRAMI

Fikcionalno obistinjenje historije kao drame svijesti u romanima Ugursuz i Karabeg Nedžada Ibrišimovića // Fictional Realization of History as a Drama of Consciousness in the Novels Ugursuz and Karabeg by Nedžad Ibrišimović

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.434        434-453

II     PRIKAZI // REVIEWS

Akademik Prof. dr. Husnija KAMBEROVIĆ

Tomasz Stryjek, SUVREMENA HRVATSKA I SRBIJA PREMA VLASTITOJ POVIJESTI, Srednja Europa, Zagreb 2023, 493 str

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.457         457-461

Prof. dr. Amila KASUMOVIĆ

MEMOARI JELICE BELOVIĆ BERNADZIKOWSKE (Ljube T. Daničić), ur. Enes Omerović i Tomasz Jacek Lis, Institut za historiju u Sarajevu/Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2023, 686 str

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.462          462-465

Amir DŽINIĆ, MA

Elma Korić, OBLIKOVANJE GRANICA BOSNE: BOSNA U AHDNAMAMA I HUDUDNAMAMA IZ 16. I 17. STOLJEĆA, Orijentalni institut Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2022, 174 str

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.466         466-469

Dr. Limko BEJZAROSKI

Salim Kadri Kerimi, ASPEKTI NA JUGOSLOVESKO I MAKEDONSKO-ALBANSKITE ODNOSI I SORABOTKA, 1945–1991–2000 (ASPEKTI JUGOSLOVENSKIH I MAKEDONSKO–ALBANSKIH ODNOSA I SARADNJE, 1945–1991–2000), Skopje 2023, 572 str

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.470         470-473

III     POLEMIKE // POLEMICS

Salim Kadri KERIMI

Neki čudni – Anahronični stavovi gospodina Zorana Janjetovića o iseljavanju muslimanskog stanovništva Jugoslavije u Tursku // Some Strange – Anachronic Attitudes of Mr. Zoran Janjetović on Emigration of the Muslim Population of Yugoslavia in Turkey

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.477         477-495

 

 IV     IZVJEŠTAJI // CONFERENCE REPORTS

Mr. Jasmin JAJČEVIĆ

Izvještaj sa Naučnog projekta “HISTORIJSKI POGLEDI 2023”, Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, Tuzla, 17. i 18. novembar 2023. godine // Conference Report from Scientific project “HISTORICAL VIEWS 2023”, Center for Research of Modern and Contemporary History Tuzla, Tuzla, November 17 and 18, 2023

https://doi.org/10.52259/historijskipogledi.2024.7.11.499         499-504

POPIS PUBLIKACIJA // LIST OF PUBLICATIONS                           505-506                                                                        

UPUTE SARADNICIMA // INSTRUCTION FOR AUTHORS            507-512